Saturday, June 16, 2012

Улиасны хайр
Улиасны хөвөн мянган тийш нисч байна
Угтаа хадгалсан хайр минь ганцхан чам руу нисч байна
Гэхдээ хөвөн нэг газарт бөөгнөрдөг шиг
Гэгээн хайр минь бүгд чинийх шүү