Wednesday, February 13, 2013

сүүлийн үед их таалагдсан мөрт

'Цувж уурлаж
Цугтаа инээе' - anonymous