Thursday, April 9, 2009

нэр нь үл мэдэх зохиолчоос

Хатмал цөлд явахад хар ус амттай
Харанхуй шөнийн дунд өнчин зул гэрэлтэй
Жаргал ховор цагт жаргалын бага нь амттай
Хэт элбэг зовлон дунд хэсэгхэн зовлон ч амттай