Saturday, February 18, 2017

урам зоригийн үгс

"Бид юу олж авснаараа амьжиргаагаа залгуулдаг бол юу өгснөөрөө амьдралыг бий болгодог" гэж Уинстон Черчилл хэлснээс урамшаад явчлаа шүү :)

Winston Churchill: ‘We make a living by what we get. We make a life by what we give.’

No comments: