Thursday, March 30, 2017

нэмэх, хасах, таталцал, түлхэлцлийн хууль

Аливаа амьтай болоод амьгүй зүйлст сэтгэл минь татагдаад, цаг хугацааны эрхээр, таталцал, түлхэлцлийн хуулиар сэтгэл, хүндэтгэлээ алдах үе гардаг. Тэр л үед эдгээрээ аварч гарахын тулд өөрөө түр холдоод, сэтгэл минь дахин бэлэн болсон цагт буцаж тэр оршихуйд орох, тэр хүмүүстэйгээ уулзаад байдаг хандлага, дадалтай хүн шиг байгаа юм. 


No comments: